CAFFE 'AND BARLEY

Mondo Solidale Pesaro

250 grams

€ 3,53 € 14,12/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

250 grams

€ 2,89 € 11,56/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Kilogram

€ 10,88      =

Mondo Solidale Pesaro

250 grams

€ 3,83 € 15,32/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

250 grams

€ 3,53 € 14,12/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

500 grams

€ 6,97 € 13,94/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Kilogram

€ 13,86      =

Mondo Solidale Pesaro

250 grams

€ 4,70 € 18,80/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

250 grams

€ 4,70 € 18,80/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Kilogram

€ 10,63      =

Mondo Solidale Pesaro

250 grams

€ 2,72 € 10,88/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

250 grams

€ 3,52 € 14,08/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

250 grams

€ 3,61 € 14,44/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

500 grams

€ 2,19 € 4,38/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

120 grams

€ 1,90 € 15,83/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

350 grams

€ 12,00 € 34,29/Kg      =

TE 'BLACK IN FILTERS

Mondo Solidale Pesaro

25 Pieces

€ 2,66 € 0,11/Pc      =

Mondo Solidale Pesaro

25 Pieces

€ 2,66 € 0,11/Pc      =

Mondo Solidale Pesaro

50 Pieces

€ 4,28 € 0,09/Pc      =

Mondo Solidale Pesaro

25 Pieces

€ 2,66 € 0,11/Pc      =

TE'VERDE IN FILTERS

Mondo Solidale Pesaro

25 Pieces

€ 2,66 € 0,11/Pc      =

Mondo Solidale Pesaro

50 Pieces

€ 4,28 € 0,09/Pc      =

TEA GREEN LEAVES

Mondo Solidale Pesaro

50 grams

€ 2,28 € 45,60/Kg      =

TEAS AND INFUSIONS LOOSE

Mondo Solidale Pesaro

50 grams

€ 2,38 € 47,60/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,28 € 22,80/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

20 grams

€ 2,00 € 0,10/g      =

TEAS AND INFUSIONS IN FILTERS

Mondo Solidale Pesaro

20 Pieces

€ 2,38 € 0,12/Pc      =

Mondo Solidale Pesaro

125 grams

€ 2,28 € 18,24/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

20 Pieces

€ 2,76 € 0,14/Pc      =

Mondo Solidale Pesaro

125 grams

€ 2,38 € 19,04/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

125 grams

€ 2,47 € 19,76/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,28      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,19      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,19      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,19      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,28      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,19      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,19      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,19      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,19      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,19      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,19      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,19      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,19      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,19      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,19      =

DRINKS AND SYRUP

Mondo Solidale Pesaro

0.75 Liters

€ 1,71 € 2,28/Lt      =

Mondo Solidale Pesaro

0.5 Liters

€ 3,90 € 7,80/Lt      =

Mondo Solidale Pesaro

0.275 Liters

€ 0,95 € 3,45/Lt      =

BROWN SUGAR

Mondo Solidale Pesaro

1 Kilogram

€ 4,70      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Kilogram

€ 4,56      =

Mondo Solidale Pesaro

500 grams

€ 2,71 € 5,42/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Kilogram

€ 4,56      =

COCOA - BUDINI - MUESLI

Mondo Solidale Pesaro

150 grams

€ 2,76 € 18,40/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

75 grams

€ 1,33 € 17,73/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

375 grams

€ 3,61 € 9,63/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

375 grams

€ 3,66 € 9,76/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

160 grams

€ 1,85 € 11,56/Kg      =

CHOCOLATE

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,09 € 20,90/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,66 € 26,60/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,09 € 20,90/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,19 € 21,90/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,19 € 21,90/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,19 € 21,90/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,47 € 24,70/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,19 € 21,90/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,66 € 26,60/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,66 € 26,60/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,47 € 24,70/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 2,66      =

Mondo Solidale Pesaro

90 grams

€ 1,81 € 20,11/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

90 grams

€ 2,00 € 22,22/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

90 grams

€ 1,85 € 20,56/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

90 grams

€ 2,14 € 23,78/Kg      =

CREME SPREADABLE

Mondo Solidale Pesaro

400 grams

€ 3,56 € 8,90/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

750 grams

€ 5,94 € 7,92/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

200 grams

€ 3,23 € 16,15/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

230 grams

€ 4,70 € 20,43/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

200 grams

€ 4,66 € 23,30/Kg      =

JAMS

Mondo Solidale Pesaro

300 grams

€ 3,42 € 11,40/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

300 grams

€ 3,42 € 11,40/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

300 grams

€ 3,42 € 11,40/Kg      =

SNACK CAKES

Mondo Solidale Pesaro

20 grams

€ 0,57 € 0,03/g      =

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 0,48 € 0,02/g      =

Mondo Solidale Pesaro

25 grams

€ 0,95 € 0,04/g      =

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 0,95 € 0,03/g      =

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 0,95 € 0,03/g      =

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 0,95 € 0,03/g      =

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 0,95 € 0,03/g      =

BISCUITS AND PASTRY

Mondo Solidale Pesaro

700 grams

€ 3,80 € 5,43/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

300 grams

€ 2,47 € 8,23/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

300 grams

€ 2,28 € 7,60/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

700 grams

€ 4,28 € 6,11/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

250 grams

€ 2,28 € 9,12/Kg      =

SALTY SNACKS

Mondo Solidale Pesaro

250 grams

€ 1,71 € 6,84/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

120 grams

€ 1,90 € 15,83/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

250 grams

€ 3,33 € 13,32/Kg      =

DRIED FRUITS

Mondo Solidale Pesaro

50 grams

€ 1,71 € 34,20/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,38 € 23,80/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

150 grams

€ 4,56 € 30,40/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

250 grams

€ 3,37 € 13,48/Kg      =

CANDIES

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 2,76 € 0,09/g      =

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 2,76 € 0,09/g      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 1,71 € 17,10/Kg      =

SPICES

Mondo Solidale Pesaro

1 Kilogram

€ 4,66      =

Mondo Solidale Pesaro

500 grams

€ 3,33 € 6,66/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Kilogram

€ 4,28      =

Mondo Solidale Pesaro

500 grams

€ 3,04 € 6,08/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

500 grams

€ 5,42 € 10,84/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

400 grams

€ 4,09 € 10,23/Kg      =

SPEZIE

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 1,90 € 0,06/g      =

Mondo Solidale Pesaro

20 grams

€ 1,90 € 0,10/g      =

Mondo Solidale Pesaro

20 grams

€ 1,90 € 0,10/g      =

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 1,90 € 0,06/g      =

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 1,90 € 0,06/g      =

Mondo Solidale Pesaro

20 grams

€ 1,90 € 0,10/g      =

Mondo Solidale Pesaro

20 grams

€ 1,90 € 0,10/g      =

Mondo Solidale Pesaro

20 grams

€ 1,90 € 0,10/g      =

Mondo Solidale Pesaro

20 grams

€ 1,90 € 0,10/g      =

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 3,14 € 0,10/g      =

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 1,90 € 0,06/g      =

Mondo Solidale Pesaro

25 grams

€ 1,90 € 0,08/g      =

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 1,90 € 0,06/g      =

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 1,81 € 0,06/g      =

Mondo Solidale Pesaro

40 grams

€ 1,90 € 0,05/g      =

Mondo Solidale Pesaro

15 grams

€ 1,90 € 0,13/g      =

Mondo Solidale Pesaro

20 grams

€ 1,90 € 0,10/g      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,38 € 23,80/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

5 grams

€ 1,90 € 0,38/g      =

Mondo Solidale Pesaro

120 grams

€ 1,90 € 15,83/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

30 grams

€ 1,90 € 0,06/g      =

Mondo Solidale Pesaro

1 gram

€ 9,03      =

FOOD SUPPLEMENTS

Mondo Solidale Pesaro

60 Pieces

€ 5,70 € 0,10/Pc      =

TALYBE BIOEQUO LINE HOUSE

Mondo Solidale Pesaro

1 Litro

€ 5,36      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Litro

€ 2,92      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Litro

€ 3,57      =

Mondo Solidale Pesaro

5 Liters

€ 17,09 € 3,42/Lt      =

Mondo Solidale Pesaro

20 Kilograms

€ 50,00 € 2,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

20 Kilograms

€ 61,12 € 3,06/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Litro

€ 3,82      =

Mondo Solidale Pesaro

2 Liters

€ 8,71 € 4,36/Lt      =

Mondo Solidale Pesaro

5 Liters

€ 21,59 € 4,32/Lt      =

Mondo Solidale Pesaro

20 Kilograms

€ 50,00 € 2,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

20 Kilograms

€ 79,22 € 3,96/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Litro

€ 2,93      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Litro

€ 2,23      =

Mondo Solidale Pesaro

20 Kilograms

€ 50,00 € 2,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

20 Kilograms

€ 46,67 € 2,33/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

0.5 Liters

€ 2,55 € 5,10/Lt      =

Mondo Solidale Pesaro

0.5 Liters

€ 2,93 € 5,86/Lt      =

TAAMA bioequo LINEA PERSONA

Mondo Solidale Pesaro

0.5 Liters

€ 4,70 € 9,40/Lt      =

Mondo Solidale Pesaro

0.5 Liters

€ 4,70 € 9,40/Lt      =

Mondo Solidale Pesaro

0.25 Liters

€ 5,04 € 20,16/Lt      =

Mondo Solidale Pesaro

50 grams

€ 9,79 € 195,80/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

60 grams

€ 14,16 € 236,00/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

60 grams

€ 12,26 € 204,33/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

60 grams

€ 14,73 € 245,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 6,18 € 61,80/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 6,18 € 61,80/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 6,18 € 61,80/Kg      =

SOAPS

Mondo Solidale Pesaro

135 grams

€ 2,85 € 21,11/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,85 € 28,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,85 € 28,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,85 € 28,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,85 € 28,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,85 € 28,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,85 € 28,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,85 € 28,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,85 € 28,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,85 € 28,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

100 grams

€ 2,85 € 28,50/Kg      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 4,66      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 4,66      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 4,66      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 4,66      =

Mondo Solidale Pesaro

10 Pieces

€ 1,96 € 0,20/Pc      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 1,57      =

Mondo Solidale Pesaro

1 Piece

€ 1,57      =