Beef

AltauraMonteCeva

1 Piece

€ 190,00      =

cortedeisapori

500 grams

€ 6,75 € 13,50/Kg      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 12,00 € 24,00/Kg      =

Azienda Agricola "Campavita"

500 grams

€ 6,00 € 12,00/Kg      =

Azienda Agricola "Campavita"

500 grams

€ 9,45 € 18,90/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 5,00 € 10,00/Kg      =

Azienda Agricola "Campavita"

1 Package

€ 50,00      =

La Luna nel Cesto

350 grams

€ 7,46 € 21,31/Kg      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 11,00 € 22,00/Kg      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 4,50 € 9,00/Kg      =

Corte Preziosa

1 Kilogram

€ 27,00      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 17,00 € 34,00/Kg      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 7,00 € 14,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 6,00 € 12,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 4,75 € 9,50/Kg      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 9,00 € 18,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 5,00 € 10,00/Kg      =

Corte Preziosa

1 Package

€ 11,00      =

Azienda Agricola "Campavita"

500 grams

€ 9,25 € 18,50/Kg      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 7,00 € 14,00/Kg      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 6,00 € 12,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 4,50 € 9,00/Kg      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 8,00 € 16,00/Kg      =

Corte Preziosa

100 grams

€ 2,50 € 25,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 3,75 € 7,50/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 5,00 € 10,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 9,50 € 19,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 10,50 € 21,00/Kg      =

ANEGHE TANEGHE

1 Kilogram

€ 14,00      =

Azienda Agricola "Campavita"

500 grams

€ 6,50 € 13,00/Kg      =

Corte Preziosa

1 Package

€ 12,00      =

cortedeisapori

500 grams

€ 2,50 € 5,00/Kg      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 9,00 € 18,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 3,75 € 7,50/Kg      =

Azienda Agricola "Campavita"

500 grams

€ 5,50 € 11,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 8,50 € 17,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 2,75 € 5,50/Kg      =

Azienda Agricola "Campavita"

500 grams

€ 3,50 € 7,00/Kg      =

Azienda Agricola "Campavita"

500 grams

€ 5,50 € 11,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 4,25 € 8,50/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 4,50 € 9,00/Kg      =

Corte Preziosa

1 Package

€ 135,00      =

Azienda Agricola "Campavita"

500 grams

€ 4,75 € 9,50/Kg      =

Azienda Agricola "Campavita"

500 grams

€ 9,10 € 18,20/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 6,50 € 13,00/Kg      =

La Luna nel Cesto

500 grams

€ 5,70 € 11,40/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 5,00 € 10,00/Kg      =

Corte Preziosa

1 Package

€ 11,00      =

Fattoria il Palazzo

7 Kilograms

Price visible to users only

cortedeisapori

500 grams

€ 6,50 € 13,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 15,50 € 31,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 8,50 € 17,00/Kg      =

GasCaneva Magazzino_sondaggi

15 Kilograms

Price visible to users only

Azienda Agricola "Campavita"

500 grams

€ 6,00 € 12,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 8,00 € 16,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 7,50 € 15,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 6,00 € 12,00/Kg      =

Macelleria Julia

50 Pieces

€ 7.400,00 € 148,00/Pc      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 4,00 € 8,00/Kg      =

Azienda Agricola "Campavita"

1 Package

€ 70,00      =

Corte Preziosa

1 Package

€ 11,00      =

cortedeisapori

500 grams

€ 11,00 € 22,00/Kg      =

Azienda Agricola "Campavita"

500 grams

€ 6,50 € 13,00/Kg      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 9,00 € 18,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 4,50 € 9,00/Kg      =

Corte Preziosa

1 Package

€ 75,00      =

cortedeisapori

500 grams

€ 4,25 € 8,50/Kg      =

Corte Preziosa

1 Package

€ 11,00      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 12,00 € 24,00/Kg      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 11,50 € 23,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 8,50 € 17,00/Kg      =

Corte Preziosa

500 grams

€ 5,00 € 10,00/Kg      =

Corte Preziosa

1 Kilogram

€ 15,00      =

Azienda Agricola "Campavita"

1 Package

€ 100,00      =

cortedeisapori

1 Piece

€ 50,00      =

cortedeisapori

500 grams

€ 3,85 € 7,70/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 4,25 € 8,50/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 5,00 € 10,00/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 4,50 € 9,00/Kg      =

Azienda Agricola "Campavita"

500 grams

€ 9,25 € 18,50/Kg      =

Corte Preziosa

1 Package

€ 11,00      =

La Luna nel Cesto

500 grams

€ 5,89 € 11,78/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 4,25 € 8,50/Kg      =

cortedeisapori

500 grams

€ 10,00 € 20,00/Kg      =

Fattoria il Palazzo

400 grams

Price visible to users only

Fattoria il Palazzo

7 Kilograms

Price visible to users only

L'Oasi dei Vecchi Sapori

300 grams

Price visible to users only

Tenuta di Paganico

5 Kilograms

Price visible to users only

GAP Slowfood Reggio Emilia

1 Piece

Price visible to users only

Azienda agricola Larghetti

1 Kilogram

Price visible to users only

Del Do Aldiva

100 grams

Price visible to users only

Caseificio Sociale Santa Rita

6 Kilograms

Price visible to users only

Azienda agricola Larghetti

1 Piece

Price visible to users only

Fiore salumi

100 grams

€ 1,48 € 14,80/Kg      =

L'Oasi dei Vecchi Sapori

1 Piece

Price visible to users only

L'Oasi dei Vecchi Sapori

300 grams

Price visible to users only

Carne Gastuto

1 Piece

Price visible to users only

Lo spaccio della Miniera

400 grams

Price visible to users only

Cooperativa San Pietro Vara

500 grams

Price visible to users only

Fattoria il Palazzo

100 grams

Price visible to users only


Product categories

Meat & Poultry